RTK Riskientunnistamiskoulutus – Ajokortti saatu ennen 1.7.2018, pimeänajo suorittamatta

465,00 

Ennen 1.7.2018 B-kortin saaneet, jotka eivät vielä ole käyneet harjoittelu- ja/tai syventävää vaihetta, tulee osallistua Riskientunnistamiskoulutukseen kahden vuoden sisällä kortin saannista.

Järjestämme Riskientunnistamiskoulutukset Vantaan Ajoharjoitteluradalla perjantaisin klo 9-14, jolloin pidetään neljä tuntia teoriaa ja yksi tunti rata-ajoa. Yksi teoriatunneista pidetään radan turvallisuustalossa, jossa tutustutaan turvavyö- ja ympäriajosimulaattoriin sekä muihin vaikeissa olosuhteissa ajamisen riskeihin. Keskeisiä asioita rataopetuksessa ovat nopeuden vaikutus pysähdysmatkaan, jarrutus- ja ohjaamistekniikka sekä oman auton hallinta. Pimeän ajon opetus simulaattorilla sekä kaksi ajotuntia kestävä arviointiajo opettajan kanssa ajatetaan autokoulun autolla ennen ratapäivää.

 

RTK -kurssi sisältää:

  • 4h teoria-opetusta radalla
  • 2h arviointiajo autokoulun autolla
  • 1h pimeän ajon opetusta simulaattorilla
  • ratamaksu 80,00.

Kuvaus

RTK -Riskientunnistamiskoulutuksen neljän tunnin teoria-opetus sisältää erilaisia aihekokonaisuuksia ja antaa osallistujalle tiedot ja valmiudet liikenteen vaaratekijöiden havainnointiin ja tunnistamiseen sekä riskien ennakointiin ja välttämiseen. Opetuksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiakokonaisuudet:
1) Kuljettajan vastuu liikenteessä
2) Asenteet ja suhtautuminen liikenteen haasteisiin
3) Omaan toimintaan liittyvä osaaminen ja oman toiminnan hallinta
4) Automatisaatio ja kuljettajan rooli

Ajo-opetus 4 tuntia sisältää erityistilanteiden osaamisesta ja niihin liittyvien riskien ennakoimisesta ja välttämisestä. Ajo-opetus suoritetaan pääosin oikealla autolla. Ainoastaan pimeänajonpetus annetaan simulaattorilla. Opetuksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiakokonaisuudet:
1) Taajama-ajoa
2) Maantieajoa
3) Pimeänajo
4) Liukkaalla kelillä ajo

2022 Tähtikuski kauppa | Toimitusehdot-Rekisterit-Evästeet